Úvod


Michel Foucault: “Věznice jsou velice

přesným detailem většího sociálního

obrazu, jehož částí jsou.“Milí návštěvníci,     tato stránka nabízí pár rad pro ty z Vás, kteří se dostali do situace, že mají někoho blízkého ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody. Pokusíme se Vás seznámit s prostředím, které je pro většinu lidí tabu a kterého se podvědomě bojí. Bojí se ho a nezajímají se o něj až do doby, kdy se v něm ocitne někdo z jeho blízkých, známých nebo kmarádů. Proto vznikly tyto stránky, které Vás provedou úskalími spojenými s touto situací.

     Chtěli bychom Vám co nejsrozumitelnější cestou podat co nejvíce informací potřebných k tomu, aby jste Vy a také Vaši blízcí ve vazbě či ve výkonu trestu odnětí svobody, překonali nelehké období spojené s pobytem v těchto zařízeních.

     Předně je třeba si uvědomit, že pobyt v těchto zařízeních se řídí mnoha psanými i nepsanými pravidly. Při tvorbě těchto stránek jsme vycházeli ze zkušeností lidí, kteří si pobyt v "údolích smutku" prožili na vlastní kůži a jsou ochotni se o své zkušenosti a poznatky podělit ve prospěch těch, kteří prožívají podobnou situaci nyní. Na těchto stránkách jsou soustředěny na jednom místě informace potřebné k překonání věříme, že všech úskalí spojených se situací ve které jste se pravděpodobně ocitli.

     Možná se ptáte proč jsme tyto stránky nazvali "MUKLSERVIS". Je to velice jednoduché a to proto, že i dnes se lidé mezi sebou v těchto zařízeních takto nazývají. A protože tyto stránky by měly plnit úkol rádce a pomocníka jak lidem uvnitř tak vně, rozhodli jsme se pro tento pro mnohé provokativní název. V žádném případě nechceme snižovat utrpení politických vězňů z 50-tých let, kteří byli opravdovými MUKLy tzn. muži určenými k likvidaci. Doufáme, že název našeho projektu "MUKLSERVIS" bude brán tak jak je myšlem a to jako pomocník a rádce všech, kteří ho budou chtít využívat a ne jako urážka opravdových MUKLů, kterých není možné si nevážit.motto  :  co nejvíce informací na jednom místě


AKTUALITY