Věznice Všehrdy

Všehrdy 26

430 01 ChomutovVěznice Všehrdy se nachází v severozápadní části České republiky v Ústeckém kraji, asi 6 km od města Chomutova, ve směru na Prahu. Je profilována jako věznice pro mladistvé odsouzené muže, trest odnětí svobody zde vykonávají i dospělí odsouzení muži v typu věznice s dohledem a dozorem.

Kapacita věznice činí 558 míst při zachování zákonné normy 4m2 na osobu. Odsouzení jsou ubytováni na ložnicích 8 ubytoven. Dvě ubytovny jsou vyhrazeny pro mladistvé odsouzené muže. Ve věznici s dozorem je zřízeno specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek. Odsouzení jsou zde zařazeni na základě vlastního rozhodnutí a podání žádosti o zařazení , kterou posoudí odborná komise a schvaluje ředitel věznice. Kapacita specializovaného oddělení je 43 míst. Program zacházení je v tomto oddělení stejný jako pro ostatní odsouzené, aktivity jsou více zaměřené na sportovní vyžití.


Telefonní čísla:

Automatická ústředna 474 697 111


Faxová čísla:

474 697 211, 474 697 219


Adresa internetové stránky:

www.vscr.cz


AKTUALITY